Шығыс пен Батыс

тоғысатын жер

Бір көзден алу тәсілімен сатып алу